Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

nang mui nam gioi before 205x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Hình tui của ngày hôm qua

nang mui nam gioi after 400x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Hình tui của ngày hôm nay

nang mui nam gioi 15p sau 2 400x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

nang mui nam gioi 15p sau 1 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau mổ 30 phút

nang mui nam gioi 2d 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau 2 ngày

nang mui nam gioi 3d 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau 3 ngày

nang mui nam gioi 7d 1 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới nang mui nam gioi 7d 2 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau 7 ngày

nang mui nam gioi 2w 2 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới nang mui nam gioi 2w 3 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới nang mui nam gioi 2w 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau 15 ngày

nang mui nam gioi after 2 358x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

nang mui nam gioi after 3 300x400 Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới

Sau 1 tháng

Tags: , ,

Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ nam giới